|
Kunlabora collega's werken samen aan een whiteboard

Cultuur

Hoeveel regels en procedures je ook vastlegt, wanneer er geen open communicatie en samenwerking is binnen een team, dan zal het eindresultaat te wensen overlaten, zowel in kosten als kwaliteit. Onze kernwaarden zijn: inclusie, samenwerking en technische uitmuntendheid. Maak kennis met onze Kunlabora-cultuur.

TODOGroepsfoto van KunlaboraKunlabora team tijdens een knowledge sharing event

Inclusie

TODO
Groepsfoto van Kunlabora

Wij streven naar het creëren van een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en trouw kan zijn aan zichzelf. Een sprankelende omgeving, waardoor we deze sprankels meenemen in ons werk met onze klanten. Elke Kunlaborant kan bijdragen aan de groei van het bedrijf. We zijn over alles open. Tegelijkertijd betekent dit dat iedereen verantwoordelijk is om voor ons bedrijf te zorgen. Inclusie vertaalt zich ook naar het projectniveau. We zijn een multifunctioneel team met rollen zoals ontwikkelaar, analist, tester, architect, scrummaster, coach, etc. Deze rollen zijn niet strikt afgebakend naar mensen of in tijd maar worden vervuld door het hele team en waar nodig. Dit resulteert in een sterk en samenhangend team, met veel minder afhankelijkheid van individuele teamleden. We bespreken vaak waarom en wat we aan het bouwen zijn, hetzij op de locatie van de klant, hetzij op ons Kunlabora-kantoor. Ook onze klanten maken regelmatig gebruik van onze kantoorruimte. In onze wekelijkse online afstemmingsmomenten (syncs) neemt het hele team deel aan status updates van onze projecten, de sales and recruitment pipelines, activiteiten, de financiële cijfers van Kunlabora, enz.

Kunlabora collega's Kris en Tom samen aan het werkKunlabora collega's Nordin en Tim samen aan het werkDrie Kunlabora collega's in een Team call met een klant

Samenwerking

Kunlabora collega's Kris en Tom samen aan het werk
Kunlabora collega's Nordin en Tim samen aan het werk

Agile gaat over samenwerken aan een oplossing. Samenwerken is een van onze kernwaarden. Het is niet zomaar een deftig woord op papier. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking dé basisvereiste is om tot een resultaat te komen waar alle stakeholders zich goed bij voelen. Onze klanten vervullen hierin een grote rol. We hebben ze nodig om met regelmaat de software te valideren, testen, feedback te geven en alternatieven te bespreken. Ze moeten ons in hun wereld laten binnenkijken en hun noden in kaart laten brengen, zodat we de juiste oplossing kunnen bouwen. Bovendien moeten onze teams ook echte teams zijn! Onze unieke kracht is dat we echte development teams bieden en niet alleen een groepje individuen dat zich uitsluitend bezig houdt met hun eigen zaken, hun stukje aan de puzzel toevoegen en hopen dat het zal lukken.

Kunlabora collega's Davida en Sander samen aan het werkKunlabora collega's Piet en Levi aan het werkKunlabora collega's Thomas and Dieter aan het pair-programmen

Technische uitmuntendheid

Kunlabora collega's Davida en Sander samen aan het werk
Kunlabora collega's Piet en Levi aan het werk

Uiteindelijk willen we een oplossing bieden aan klanten die een specifiek probleem of nood hebben. We willen het juiste ding goed bouwen. Om dit te bereiken, streven we naar technische uitmuntendheid. We willen dat alles wat we doen van voldoende kwaliteit is. Bovendien willen we onze kennisbasis over moderne technieken en technologieën uitbreiden en daarin de beste zijn. Het gaat erom voldoende tools in onze toolbox te hebben, ze te kunnen gebruiken en te beoordelen welke tool bij welke gelegenheid het beste kan worden ingezet. Data science is een van de moderne technologieën waar we onze tanden in zetten. We waren verheugd om te ontdekken dat het Mezuri-project zich leent voor een sentimentanalyse-experiment en hebben onze expertise dankbaar in de praktijk gebracht. We passen vaak pair-programmering toe, met een driver en een navigator: een XP-oefening om nette code van hoge kwaliteit te schrijven en een gedeeld code-eigendom te garanderen.

Kunlabora collega Tim tijdens een taffeltennis tornooiHet Kunlabora team samen aan het lunchenKunlabora speelt samen Kubb tijdens een team event

Team play

Kunlabora collega Tim tijdens een taffeltennis tornooi
Het Kunlabora team samen aan het lunchen

We streven naar samenwerking, inclusie en technische uitmuntendheid om hoogwaardige softwareoplossingen te leveren. Een belangrijke factor is teamplay. We nemen dit heel serieus bij Kunlabora en... maken veel plezier. We eten regelmatig samen tijdens de middag en tweewekelijkse get-together sessies, en we organiseren tal van Interproject Tafeltennis Leagues.