|

Samen software ontwikkelen

Bij Kunlabora ontwikkelen we samen software op maat. Onze getalenteerde teams werken met de nieuwste technologieën om softwareoplossingen te bouwen op een gedisciplineerde, iteratieve, end-to-end wijze die steunt op de constante samenwerking met onze klanten. Deze aanpak stelt ons in staat om de juiste oplossing te bieden voor de hedendaagse bedrijfsuitdagingen

Kunlabora team samen aan het werk

Team werk

Elk van onze teams legt zich volledig toe op een specifiek project en bestaat uit mensen die verschillende rollen vervullen in het software ontwikkelingsproces: ontwikkelaars, analisten en onze klanten. Wij zijn van mening dat kwaliteitsoplossingen alleen voortkomen uit diepgaand teamwerk dat zich richt op het samenbundelen van individuele krachten.

Nieuwste technologieën en technieken

Het maken van software hangt af van het beheersen van veel verschillende vaardigheden en tools. Bij Kunlabora streven we naar technische uitmuntendheid door continu te leren over nieuwe technieken en ontwikkelingen in de Java-wereld, maar ook in DevOps, cloudoplossingen, analyse, testen en projectmanagement.

Gedisciplineerde en iteratieve end-to-end benadering

We hanteren een holistische benadering door vanaf dag één met onze klanten samen te werken en de software iteratief aan te passen om actuele bedrijfsuitdagingen op te lossen. Na elke sprint (max. 2 weken) brengen we een nieuwe versie van de software uit die in de volgende iteraties continu wordt verbeterd en uitgebreid.

Team werk

Afbeelding die de rollen in het product team weergeeft

Software ontwikkeling is een teamsport. De kracht van een team zit niet alleen in de kracht van de individuele teamleden, maar zeker ook in de onderlinge complementariteit en het samenspel. Zo zitten er in het team naast mensen mensen die met code kunnen toveren (software developers), ook mensen die zich snel kunnen inleven in de behoeften van eindgebruikers, en die behoeften kunnen vertalen naar knoppen en acties in een software toepassing (customer proxies). En ook als klant maak je deel uit van het team. Je hoeft daarvoor niets te begrijpen van Java of AWS, maar ziet wel dag in dag uit de toepassing groeien en kan zo rechtstreeks mee sturen zodat de software volledig op jouw maat en behoeften afgestemd wordt. Je staat als het ware mee in het atelier van de kleermaker die je nieuwe mooie jurk of maatpak naait, en waar je steeds kan passen en eventuele correcties laten aanbrengen. Net zoals je bij een kledingstuk pas weet of het goed zit wanneer je het even aantrekt, weet je bij software pas of hij voldoet als je er even mee werkt. Zelfs al zijn de naden nog maar voorlopig met spelden aan elkaar gezet.

Kunlabora team samen aan het werk

Nieuwste technologieëen en technieken

Dankzij onze continuous learning activiteiten blijven we op de hoogte van de recentste evoluties in de wereld van software ontwikkeling. Daaruit maken we bewust selecties die ons helpen om onze dienstverlening naar onze klanten te verbeteren. Deze selecties worden ook weerspiegeld in onze technology radar en technieken toolbox.

Technologieën

Afbeelding van een diagram met alle technologieën waar Kunlabora gebruik van maakt

Wij richten ons op het bouwen van software in Java en Javascript. We zijn vertrouwd met de meest recente frameworks zoals Sprint Boot, Angular, Node.js en vele andere. Iteratief ontwikkelen wordt pas efficient als ontwikkelaars een hoog niveau van code kwaliteit aanhouden en werken volgens de principes van continuous delivery. Onze ontwikkelaars passen daarom steevast technieken toe zoals test-driven development, pair programming, refactoring en infrastructure-as-code. Veel van onze applicaties worden gehost op AWS, maar ook op eigen infrastructuur van onze klanten of andere publieke cloud platformen.

Technieken

Afbeelding van een tabel met alle technieken die gebruikt worden in Kunlabora

Voor het definiëren, analyseren en gidsen van een ontwikkelingsproject maken we volop gebruik van agile technieken. Niet strikt volgens het boekje, maar wel gedisciplineerd, open, transparant en aangepast aan de noden van onze klant. In onze toolbox zitten technieken zoals sprints, domain modeling, story mapping, retrospectives, task boards. Onze inspiratie komt voornamelijk uit Scrum, EXtreme Programming, Kanban, DevOps en SAFe.

Gedisciplineerde en iteratieve end-to-end benadering

Een software toepassing staat nooit op zichzelf maar heeft altijd een zakelijk doel. Om een software ontwikkelingsproject succesvol te realiseren is het dan ook uiterst belangrijk dat het zakelijk doel duidelijk is voor alle betrokkenen, en dat de vooruitgang van het project ook regelmatig aan dit doel getoetst wordt. Om dit helder te krijgen en te vertalen naar een eerste plan zoeken we samen met onze klanten in korte en krachtige workshops naar mogelijkheden om het doel te bereiken ("Design Sprints") en bouwen we indien nodig korte en snelle experimenten om na te gaan of de ideeën ook effectief bijdragen aan het doel ("Lean Startup"). Zodra dit helder is kan de software oplossing verder uitgebouwd worden waarbij we regelmatig nagaan of we op koers zitten en indien nodig bijsturen ("Agile").