|

pcfruit - EVA

EVA page banner

Project details

Klant

pcfruit

Industrie

Landbouw

Geleverde services

Service Blueprint, Demonstrator, Launcher, Amplifier, Care

Tijdspanne

oktober 2020 - mei 2021 (eerste release)

Technologieën

AWS, Terraform, Java, Spring Boot, PostgreSQL, Hibernate Angular, Github actions

In 2021 sloegen we de handen in elkaar met pcfruit voor de ontwikkeling van EVA. Doorheen onze nauwe samenwerking vonden we elkaar als partners in innovatie. Pcfruit vanuit hun vooruitstrevendheid in de landbouwsector en Kunlabora vanuit onze interesse naar nieuwe technologische uitdagingen.  

Pcfruit vzw is als proefcentrum in de fruitteelt een internationaal erkend onderzoekscentrum. In hun missie om telers te begeleiden bij de vele uitdagingen die het runnen van een landbouwbedrijf inhoudt, bieden zij hun advies in de vorm van cursussen, demonstraties, publicaties, waarschuwingen en metingen. Aan de basis hiervan ligt een in-house onderzoeksteam, een eigen proeftuin van 58 ha en samenwerkingen met universiteiten, andere onderzoeksinstellingen, de industrie en de fruitteelt.  

Doorheen de jaren heeft pcfruit een rijke verzameling aan datasets opgebouwd die dagelijks worden onderhouden. Deze datasets worden door hen beheerd in de applicatie en op basis van achterliggende logica en berekeningen vertaald naar functionaliteiten voor de landbouwer.  

Deze beheersomgeving geeft pcfruit ook de kans om gebruikers uit te nodigen tot EVA en hen toegang te geven tot modules binnenin de applicatie. Dit laatste geeft de flexibiliteit om de functionaliteiten af te stemmen aan de specifieke behoeften van een bedrijf.  

Het hart van de applicatie voor de landbouwer bestaat uit administratieve functionaliteiten die de mogelijkheid geven om de vele activiteiten van een landbouwbedrijf te centraliseren door ze te registreren, te plannen en op te volgen.  

impression of EVA

Het gebruik van meststoffen, gewasbescherming en chemische onkruidbestrijding is vanuit de overheden ter bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu gebonden aan ingewikkelde beperkingen. Vanuit hun adviserende rol volgt pcfruit dagdagelijks de maatregelen op en vertaalt ze naar data die worden gebruikt in de applicatie. De complexe datasets en legislatieve logica worden voor de gebruiker eenvoudig vertaald op een controlescherm met waarschuwingen die aangeven of de activiteiten binnen het bedrijf (bijna) afwijken van wat wettelijk toegestaan is.  

Niet alleen de volksgezondheid maar ook de gezondheid van onze nuttige insecten krijgt aandacht binnen EVA. Voor de impactmeter gingen we aan de slag met de wetenschappelijke data die pcfruit verzamelt en onderzoekt. Deze visuele indicator geeft de schadelijkheid van een product aan nuttige insecten weer. We hopen hiermee landbouwers te motiveren de schadelijke producten te laten staan en gebruik te maken van minder schadelijke maar toch effectieve producten.  

impression of EVA

Landbouwers kunnen de percelen van hun bedrijf visualiseren door ze te tekenen op een kaart aan de hand van polygonen.  

impressie van EVA

De coördinaten kunnen we onder andere gebruiken in combinatie met de beweging van een track & trace toestel waarmee we automatisch de uitvoering van een behandeling registreren. Bijkomend kan deze informatie worden verrijkt met data van een weerstation waarmee we de nood aan herbehandeling vaststellen na waarneming van neerslag.  

De geospatiale gegevens zullen worden uitgebreid met bodemscans, bodemkaarten, dronebeelden en satellietbeelden. Hier leggen we de beginselen voor de precisielandbouw waarbij de nood aan behandeling op een meer granulair niveau wordt vastgesteld in plaats van de klassieke uniforme behandeling van grote oppervlakten. Een win-win situatie: kostenbesparend voor de teler en beter voor het (leef)milieu.  

We onderzoeken nieuwe business waarde in het voorzien van API’s die pcfruit kan aanbieden aan partners om informatie-uitwisseling tussen EVA en externe afnemers te ondersteunen. Een eerste API maakt deze uitwisseling mogelijk met VCBT. Telers kunnen vanuit de applicatie een aanvraag registreren voor een meting die het ideale pluktijdstip voorspelt. VCBT voert de metingen uit en stuurt de resultaten terug naar EVA waar ze door de teler kunnen geraadpleegd worden.