|

Vlaamse Sociale Bescherming

Oud koppel met rolstoel aan de kust

Project details

Klant

Vlaamse overheid

Industrie

Logistiek / Sociaal

Geleverde services

Service Blueprint, Launcher, Amplifier, Care

Tijdspanne

maart 2018 - januari 2019 (EMMA) januari 2019 - juni 2019 (APRO)

Technologieën

Java, Kotlin (in the REST API) Spring Boot, VueJS, Hibernate, PostgreSQL, Bitbucket, Docker, AWS deployment, Cypress end to end testing.

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een overheidsinstantie die mensen met een grotere behoefte aan medische hulp ondersteunt. Zij bieden extra vergoedingen aan degenen die gedurende een langere periode extra zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld door een tegemoetkoming in de kosten voor een rolstoel of een verpleeghuis. 

De eerste applicatie die we voor VSB ontwikkeld hebben is EMMA. 

EMMA faciliteert de levering van loophulpmiddelen door leveranciers in staat te stellen allerlei mobiliteitshulpmiddelen (eenvoudige loophulpmiddelen, rolstoelen, elektrische scooters, …) aan te vragen, te leveren en te factureren. Deze oplossing maakt het voor leveranciers mogelijk om namens een zorgvrager een aanvraag voor een loophulpmiddel naar VSB te sturen. Via het eHealth-platform komt er een verzoek binnen bij VSB waar de vergoeding en het gekozen type loophulpmiddel wordt gecontroleerd en goedgekeurd of afgekeurd. Bij akkoord kan de leverancier het loophulpmiddel aan de persoon afleveren en het goedgekeurde vergoedingsbedrag factureren aan de Zorgkas van die persoon. 

Het team begon in maart 2018 met het maken van een service blueprint en bracht in december van hetzelfde jaar een minimum viable product uit. Aangezien de bevoegdheid over de vergoeding van loophulpmiddelen toen nog maar net van de federale naar de regionale overheid werd overgedragen, was de exacte omvang van het project en de vereiste functionaliteit bij de aanvang van het werk niet geheel duidelijk. Kunlabora en VSB moesten nauw samenwerken en snel reageren op veranderingen om een ​​doeltreffende werking van de applicatie te bereiken. De belangrijkste technische uitdaging in dit project was de integratie met het eHealth-platform, dat zorgt voor veilig verkeer tussen EMMA en andere VSB-backend-applicaties. 

Terwijl we nog de laatste updates doorvoerden in EMMA (begin 2019), vroeg VSB ons om een ​​andere applicatie te ontwikkelen, APRO. Deze applicatie stelt leveranciers van loophulpmiddelen in staat om hun toestellen te registreren bij de VSB zodat deze in aanmerking komen voor vergoedingen . Wanneer een fabrikant een nieuw type loophulpmiddel ontwikkelt of een bestaand toestel aanpast, dan zal hij dit toestel via APRO registreren. Maandelijks komt een adviescommissie samen die beslist welke nieuwe of gewijzigde producten voor vergoeding in aanmerking komen in overeenkomst met de wet. Wanneer een fabrikant de levenscyclus van een product beëindigt, kan deze status worden weergegeven in de APRO-applicatie waarna het product van de lijst met gecompenseerde producten wordt verwijderd. 

De grootste uitdaging bij APRO was tijdsdruk aangezien leveranciers met spanning afwachtten om hun nieuwe producten en hun productprijsindexeringen bij VSB te registreren. Een eerste versie van APRO (met de benodigde functionaliteit voor de fabrikanten) werd al uitgebracht in april 2019.