|

Warme Scholen - Warm Vlaanderen

Warme scholen schermafbeelding van de website

Project details

Klant

Fonds GavoorGeluk

Industrie

Onderwijs / Welzijn

Geleverde services

Service Blueprint, Launcher, Amplifier, Care

Tijdspanne

april 2021 - november 2021

Technologieën

Strapi, Angular 12, Serverless AWS Lambda

Het Fonds GavoorGeluk ijvert voor de preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen. Het wil  jongeren  veerkrachtig  maken en nieuwe  goede  praktijken creëren. Het kadert in  het  Vlaams  Actieplan Suïcide  Preventie en omvat  verschillende  initiatieven  zoals  Warme  Scholen, Warme  Steden  en  Gemeenten  en Warme William. 

Warme Scholen zijn plaatsen waar aandacht is voor ieders eigenheid en talenten. Een Warme School wil ieder kind enthousiast maken voor leren en leven.​

Warme William beer met leerling


Het fonds was op zoek naar een platform dat scholen en openbare besturen informeert en warm maakt om zelf de stap te stap te zetten naar een warme organisatie. Naast informeren, moest het  platform ook  een  leerplatform  zijn  voor  scholen  en  gemeenten.  Concreet  wilde  het  Fonds  één platform ontwikkelen met  een  open  en  gesloten  gedeelte én met  een  eigen  identiteit  voor  de verschillende  projecten. Dit platform heeft een  herkenbare  structuur  die  het mogelijk  maakt  om  naar  de verschillende  projecten  te  kijken  en  een  zicht  te  krijgen  op  de  strategie  en  advocacy.
 
Kunlabora ontwikkelde een digitale oplossing die het FondsGa Voor Geluk in staat stelt haar doelstellingen  te  realiseren  en  de ambities  op  vlak  van synergieën  en de  samenhang  tussen  de verschillende projecten digitaal te vertalen.

Schermen Warme Scholen website